A nagykőrösi zsidóság története

Írta:

Schleisz-Bognár Péter

A html-változatot készítette: Varga István

 

Tartalom

I. Letelepedés - hitélet

1. Nagykőrös város a 19. században

2. A zsidók letelepedése Nagykőrösön

3. A hitközség megalakulása - Az első zsinagóga

4. A sokasodó hitközség igazgatása

5. Magyarosodás, asszimiláció a 19. század utolsó harmadában

6. Oktatásügy - az izraelita elemi iskola

7. Izraelita egyletek

8. Tudományok, művészetek

II. Az első világháború és a Tanácsköztársaság

III. A két világháború között

1. Az új zsinagóga

2. Az 1920-as, 1930-as évek hitélete

a) Grósz Dávid munkássága

b) 150 éves a Szentegylet

3. A zsidóság a különböző foglalkozási területeken

a) Az értelmiség

b) Kisiparosok, kiskereskedők

c) Nagyobb kereskedelmi vállalkozók

d) A Benedek-cég sikertörténete

4. Erősödő antiszemitizmus

5. A zsidótörvények hatása Nagykőrösön

IV. Holocaust - Az 1944. év tragikus eseményei

1. Fokozódó diszkrimináció

2. Zsidó üzletek bezárása

3. A nagykőrösi gettó

V. Zárszó - Talpraállás 1945 után

VI. Jegyzetek

VII. Irodalom