A nagykőrösi zsidóság története

VII. IRODALOM - ADATKÖZLŐK

1. Bél Mátyás: Notitia Hungariare Novae Historico Geographica Divisa. - Bécs, 1737.

2. Böőr László: Nagykőrös gazdasági és társadalmi viszonyai a két világháború között. = Tanulmányok Nagykőrös történetéből és néprajzából. - Nagykőrös, 1978.

3. Braham, Randolph L.: A magyar Holocaust. - Budapest: Gondolat, 1981.

4. Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára. - Pest, 1851.

5. Galgóczy Károly: Nagykőrös város monographiája. - Budapest, 1896.

6. Gerő László: Magyarorzági zsinagógák. - Budapest: Műszaki Kvk., 1989.

7. Héjjas Ambrus: Nagykőrösi hírnév és a Benedek cég. = Nagykőrösi Kalendárium 1939.

8. Hunfalvy János: Magyarország és Erdély. - Darmstadt, 1856.

9. Kiss Sándor: Zsidókórság... /A Turul Szövetség kötelékébe tömörült nagykőrösi egyetemi és főiskolai hallgatók Arany János Bajtársi Szövetsége kiadványai 1./. - Nagykőrös, 1932.

10. Nagy Ferenc: Magyar Tudóslexikon A-tól Z-ig. - Better Kiadó, 1997.

11. Nagykőrösi Híradó

12. Novák László: Arany János tanulmányok. - Nagykőrös, 1982.

13. Orbán Ferenc: Magyarország zsidó emlékei, nevezetességei. - Budapest: Panoráma, 1991.

14. Salamon Samu: A zsidók története Nagykőrösön. - Törökszentmiklós, 1926.

5. Szabó Géza: Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye általános ismertetője és címtára. - Budapest, 1931.

16. Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. I. köt. - Budapest, 1891.

17. Törös László: Arany János Nagykőrösön. - Nagykőrös, 1974.

18. Új Nagykőrösi Athenas I. (írta Balanyi Béla, Rácz Lajos, Ványi Jenő). - Nagykőrös: Arany János Társaság, 1994.

19. Újvári Péter: Magyar zsidó lexikon. - Budapest, 1929.

ADATKÖZLŐK

1. dr. Balanyi Béla

2. Farkas Péter

3. dr. Feldmájer Györgyné

4. Klein Dezsőné

5. Rácz Lajos

6. Szőke Józsefné

7. Varga István

 

Tartalom Képek