A nagykőrösi zsidóság története

VI. JEGYZETEK

1. Újvári Péter: Magyar Zsidó Lexikon. - Bp., 1929., 631. (Újvári)

2. Bél Mátyás: Notitia Hungariare Noval Historico Geographica Divisa - Bécs, 1737., 78.

3. Salamon Samu: A zsidók története Nagykőrösön. - Törökszentmiklós, 1926., 3-4. (Salamon)

4. Salamon, 7.

5. Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára. - Pest, 1851., 265.

6. Hunfalvy János: Magyarország és Erdély. - Darmastadt, 1856., 175.

7. Galgóczy Károly: Nagykőrös város monographiája. - Budapest., 1896., 464.

8. Salamon, 14.

9. Salamon, 24.

10. Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. - Budapest., 1891., 1399.

11. Budespitz I.: Rede gehalten am glorreichen Geburtstage Sr. k. k. Majestät Franz Joseph I. im Cultus-Zempel zu Nagy-Kőrös den 18. August 1857. - Pest, 1857.

12. Salamon, 37.

13. Törös László: Arany János Nagykőrösön. - Nagykőrös, 1974., 79.

14. Nagy Ferenc: Magyar Tudóslexikon A-tól Z-ig. - Better Kiadó, 1997., 677-678.;

15. Újvári; Akadémiai Értesítő. 1925.

16. Magyar Színházművészeti Lexion. - Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994., 648.

17. Nagykőrösi Híradó, 1944. július 8.

18. Uo.

19. A nagykőrösi izraelita hitközség jegyzőkönyve. (1928) Salamon, 27.

20. Újvári, 31.

21. Nagykőrösi Híradó, 1925. május 19.

22. Uo., 1925. augusztus 23.

23. Uo., 1925. augusztus 30.

24. Uo.

25. Uo.

26. Uo.

27. Gerő László: Magyarországi zsinagógák. - Bp., Műszaki Kvk. 1989., 162.

28. Grósz Dávid: Imré Joser - Komoly szavak. Nagykőrös, 1932.

29. Szabó Géza: Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye általános ismertetője és címtára. - Bp., 1931., 231.

30. Böőr László: Nagykőrös gazdasági és társadalmi viszonyai a két világháború között. = Tanulmányok Nagykőrös történetéből és néprajzából. - Nagykőrös, 1978., 25. (Böőr)

31. Szabó.

32. Nagykőrösi Híradó, 1944. július 8.

33. Héjjas Ambrus: Nagykőrösi hírnév és a Benedek-cég. = Nagykőrösi Kalendárium 1939., 132. (Héjjas)

34. Nagykőrös és Vidéke, 1922. augusztus 28.

35. Böőr, 201.

36. Héjjas, 133.

37. Böőr, 247.

38. Uo., 262.

39. Nagykőrösi Híradó, 1939. február 21.

40. Kiss Sándor: Zsidókórság... - Nagykőrös, 1932. /A Turul Szövetség kötelékébe tömörült nagykőrösi egyetemi és főiskolai hallgatók Arany János Bajtársi Szövetsége kiadványai, 1./, 3.

41. Uo., 12.

42. Böőr, 263.

43. Uo., 265.

44. Nagykőrösi Híradó, 1939. február 26.

45. Uo., 1941. július 8.

46. Uo., 1939. május 23.

47. Uo., 1939. november 18.

48. Uo., 1941. május 31.

49. Uo., 1942. március 24.

50. Uo., 1942. november 21.

51. Uo., 1938. szeptember 25.

52. A Nagykőrösi Híradó jelzett évfolyamainak év eleji demográfiai összesítéseiből

53. Uo., 1944. április 1.

54. Uo., 1944. április 16.

55. Uo., 1944. április 18.

56. Pest Megyei Levéltár Nagykőrösi Osztálya (PmLNKO)

57. Uo.

58. Uo.

59. Uo.

60. Nagykőrösi Híradó, 1944. május 2.

61. Uo., 1944. május 20.

62. Uo., 1944. május 23.

63. PmLNKO

64. Braham, Randolph L.: A magyar Holocaust. - Bp., Gondolat, 1981., 55.

65. Nagykőrösi Híradó, 1945. július 2.

66. Dr. Feldmájer Györgyné visszaemlékezései alapján.


Tartalom Következő