A nagykőrösi zsidóság története

II. AZ I. VILÁGHÁBORÚ ÉS A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG

A hitközség 1916. március 12-én kelt jegyzőkönyve tartalmaz egy jelentést, amely szerint ezen időpontig 111 nagykőrösi zsidó vonult hadba, és közülük 6 már ekkor hősi halált halt, 13 pedig katonai kitüntetést kapott.

A háború végéig további hat ember ment a frontra és a békekötést követően 19 zsidó hősi halottat regisztráltak Nagykőrösön. Név szerint: Deutsch István, Fischer Ignác, Fleischmann Dávid, Fleischmann Lajos, Dr. Földes Dezső, Gál Dezső, Gonda Sándor, Grünhut Sándor, Hoffmann Ferenc, Klein Béla, Pilitzer Jenő, Pilitzer Lipót, Rothbaum Arnold, Gyula, Sámuel, Miksa, Spitzer Dezső, Steiner József, Vadász Jenő.

Ez azt jelentette, hogy a közösség férfi tagjainak jelentős része a harctéren volt, tehát a hitélet szinte teljesen megbénult, a hitközség vagyonának legnagyobb hányada megsemmisült. A talpraállás nem ment egyszerűen, de lassan ismét megindult a hitközségi pénzgazdálkodás, amely nem működhetett sokáig zavartalanul, ugyanis 1919. tavaszán hatalomra kerülő Tanácskormány a vezetőséget az addig összegyűlt egyleti vagyon átadására szólította fel, ami azonnal meg is történt: 1919. augusztus elején - a Tanácsköztársaság bukása után - ez az összeg csorbítás nélkül visszakerült jogos tulajdonosához.

A nagykőrösi zsidóság több tagja tevékenyen vett részt a városi Tanács megalakításában és munkájában: Lang István, Lang Albert, Fehér Dezső, Salamon Rózsi, Lőwi Gyula, Dr. Horváth Márton neve megtalálható az 1919. április 2-án választott képviselők névsorában.16

Salamon Rózsi 182, Lang Albert 159, Lang István 120 nagykőrösi szavazatot kapott. A Nagykőrös és Vidéke helyi lap nyomdásza, Székely Schwarz Albert gyűjtötte a pénzt a városi "vörös" Népújság megindítására; Gerő Sándor gyógyszerész pedig élenjáró aktivistája volt a nagykőrösi május elseje megszervezésének.17

A román hadműveletek sem hagyták érintetlenül a várost és így a hitközséget sem. A megszállók a tanácsteremben rendezkedtek be, ahol barbár módon gyújtósnak használták az 1879 és 1890 közötti hitközségi jegyzőkönyveket. Ekkor semmisült meg a múlt század végén elfogadott, írásba foglalt egyleti alapszabály is.18


Tartalom Következő