Könyvtárak Nagykőrösön

A Szabó Károly Városi Könyvtár története

Konkrét olvasószolgálati tevékenység 1980-tól 1995-ig

Az olvasószolgálati tevékenység hatékonyságát az olvasók elégedettsége mellett, leginkább a statisztikai adatok vizsgálatával elemezhetjük, értékelhetjük. Figyelembe kell azonban venni az adatok vizsgálatánál, hogy teljes képet nem kaphatunk az olvasószolgálat munkájáról. Említést kell tennünk a Szabó Károly Városi Könyvtár forgalmi adatai mellett a Nagykőrösi Konzervgyárban működő szakszervezeti könyvtár adatairól is. Ezt a szakszervezeti könyvtárat - nyolc évvel a rendszerváltás után - egy privatizált üzem működteti, és fejleszti. Ez a könyvtár egy harmincezer kötetes általános gyűjtőkörű közművelődési, és egy tizenötezer kötetes műszaki szakkönyvtárból áll. A gyár dolgozói, valamint a nyugdíjasok rendszeresen látogatják, heti öt nap tart nyitva, ezerkettőszáz olvasója van. Az olvasók kis hányada a kettős olvasó, akik a Szabó Károly Városi Könyvtárnak is tagja. Elképzelhető, hogy idén - e hatékony munka ellenére - mégis megszűnik a szakszervezeti könyvtár, mert a könyvtáros nyugdíjba megy, s félő, hogy a gyár ezek után már nem fog áldozni a könyvtár további fejlesztésére, fenntartására. A városi könyvtár, tervei szerint az egész állományt át kívánja venni, s az eredeti helyén, letéti helyként tovább működtetni.


Tartalom Következő