Nagykőrös művelődési helyzetképe

a két világháború között

G. A Téli Gazdasági Iskola megalakulása és fejlődése

1923-ban kérte a Nagykőrösi Gazdasági Egyesület a földművelésügyi minisztériumtól egy téli gazdasági tanfolyam létesítését. Ez a tanfolyam képezte a magvát a gazdasági iskolának. 1924. szeptember 19-én a földművelésügyi miniszter engedélyezte a téli gazdasági iskola létesítését.

"Az iskola célja az volt, hogy a tél folyamán a gazdaifjúság s általában a város dolgos életre készülő ifjúsága rendszeres tanítás útján, nyáron át pedig kertészkedők a különféle tanfolyamokon, városunk leányai és asszonyai pedig időről-időre rendezendő háztartási, gyümölcsbefőzési tanfolyamokon elsajátítsák a hasznos tudnivalókat. A kormány a jövő nyárra 2,5 milliárd K költséggel gazdasági iskolát építtet."

Az iskola a város 21 kh-as mintakertjében épült, a nagykőrösi iparosok segítségével. 1929-re nem készült el, ekkor még a Szalay - Faragó-féle iskolában folyt a gazdasági oktatás. 1930. őszére azonban teljesen elkészült. Pest - Pilis - Solt - Kiskun vármegye egyetlen téli gazdasági iskolája volt. Feladata megfelelően szakképzett és kellő gazdasági műveltséggel bíró gazda ifjak nevelése volt. Az iskolában kisgazdák, középbirtokosok és bérlők fiai alapos elméleti és részben gyakorlati kiképzést nyertek. A két évfolyam sikeres elvégzése után a hallgatók bármilyen mezőgazdasági szakiskola felső évfolyamán folytathatták tanulmányaikat. 50 növendék részére internátust készítettek. A tanárok egész évben mezőgazdasági szaktanácsokat adtak az érdeklődőknek. A tanítás időtartama 2 év volt. Mindkét évfolyam téli elméleti és nyári gyakorlati félévre oszlott. Nyáron a tanulók otthon gyakoroltak és a tanárok többször ellenőrző látogatásokat tettek.

Az iskola 330 kötetes könyvtára tartalmazta a legkorszerűbb tankönyveket.

Sajnos a nagykőrösiek részéről nagy érdektelenség nyilvánult meg, évente 3-5 növendék járt a városból az iskolába, ez a működés egész időtartamát jellemezte. Az iskola a háború éveiben befejezte működését.

H. A zeneiskola

1929-ben a városi közgyűlés megalakította a zeneiskola megvalósítását előkészítő bizottságot. Tagjai: Váczy Ferenc, a tanítóképző igazgatója, Osváth Ferenc tanítóképzői tanár és Bánóczy Endre a gimnázium igazgatója voltak. Koblischek Janka okleveles zenetanárnő kapott engedélyt a Vallás- és Közoktatási Minisztériumtól az iskola megnyitására. A várostól 1 200 P segélyt kért, melyet meg is kapott, azzal a feltétellel, hogy cserébe a városi ünnepségeken adjon kultúrműsort a zeneiskola, és a tehetséges de szegény sorsú tanulók ingyen tanulhassanak.

Az iskola 1931. szeptember elsején nyílt meg, február 14-én már megtartották a növendékek első hangversenyét. A városi zeneiskolában 1943-ra zenei óvoda is működött, a diákok hangversenyén már négy zenei óvodás is vizsgázott elméletből és zongorából.


Tartalom Következő