Nagykőrös művelődési helyzetképe

a két világháború között

Nyomdák, könyvkiadás

Nagykőrösön 1876-ban kezdte el működését az első nyomda, Ottinger Ede létesítette. A századforduló idején nyílt a második, mely Bazsó Lajos tulajdona volt 1924-ig, ekkor eladta Dajka Lajosnak, aki a kis nyomdát hamarosan a környék egyik legnépszerűbb üzemévé fejlesztette. Itt nyomták eleinte a Nagykőrös és Vidéke c. lapot, majd a Duna - Tisza-közi Hírlapot. A Dajka nyomdában jelentek meg az Arany János-Társaság évkönyvei és egyéb kiadványai is. Erre a célra külön betűtípust vásárolta nyomdászmester. Szép illusztrációkat is készített. A nyomda a 2. világháború idején is végig működött.

A harmadik nyomdát az első világháború után Székely Albert könyvkereskedő létesítette. Mivel nem létezhetett a mindennapi munkát és kenyeret biztosító újság nélkül, ő is próbálkozott újságszerkesztéssel, ez azonban nem volt sikeres, ezért hamarosan feladta vállalkozását.

A negyedik nyomdát Dr. Kiss László ügyvéd alapította a Nagykőrös és Vidéke számára. Két másik vidéki lap előállítását is elvállalták, néhány év után azonban ez az üzem is megszűnt.

Az ötödik nyomdát Nagy Sándor könyvkereskedő alapította az 1920-as évek végén. Mivel nem kapott lapindítási engedélyt, a jól berendezett üzemet eladta 1932-ben V. Szűcs Sándornak, aki már 1923. óta szerkesztette a kiöregedett Ottinger nyomdában a Nagykőrös Kocsér Kécske Híradóját. V. Szűcs Sándor Farkas Sándort vette maga mellé nyomdásznak. Nagy Sándor nyomdája volt az Arany János nyomda, melyet V. Szűcs tulajdonában Híradó nyomdának neveztek el.

Sajnos a helyben készült könyveknek csak kis töredéke található meg az Arany János Múzeum könyvtárában, így csak néhány tucatot sikerült megnéznem. Az Országos Széchenyi Könyvtárba kötelespéldányként beküldött anyagok áttanulmányozása lehetetlen volt e dolgozat keretei között, ez egy külön tanulmány témája lehetne.

A korabeli irodalmi ízlést reprezentálják azok a helyi kiadványok, amelyek az Arany János Múzeum könyvtárában fellelhetők:

Székely Miklós: Álmokat ringatok 1934, Híradó

Irredenta rigmusok a kerti ebédről 1926, Ottinger

Sánta Béla: Pihenőre 1897, Bazsó

A nagykőrösi öreg prepák albuma 1937, Híradó

Körmöczi László: A világnyelv kérdése és Kalmár György 1933, Dajka

Írházi Ambrus: Nagykőrös története a Rákóczi-féle szabadságharc alatt 1935, Dajka Medgyasszay Vince: Tüzet hozok ... 1940

Fodor Lajos: Mire a levelek lehullnak

Könyvkereskedelem

Nagykőrösön négy könyvkereskedés működött a két világháború közötti időszakban: Bazsó Kálmánné, Geszner Jenő, Nagy Sándor és Németh Sándor üzletében lehetett olvasnivalót válogatni. Geszner Jenő és Nagy Sándor az árusításon kívül könyvkötéssel is foglalkozott.

1930. május 18-án tartották az első Könyvnapot a városban. „A vasárnapi nagy program egyik kiemelkedő pontja volt a könyvnap. A négy könyvkereskedő közül csak ketten, Németh Sándor és Bazsó Kálmánné vettek részt az akcióban. Ok, hogy a kiadók csak készpénz fizetése ellenében szállítják az akció könyveket. Az olcsó kiadásoknak nem várt sikere volt. 5-600 kötetnyi könyv kelt el a megelőző napokon és vasárnap, de ez a mennyiség a héten még felemelkedik ezerre. Nagy eredmény ez Nagykőrősön, ahol évente a helyi boltokban alig kel el pár száz kötet könyv. Az első siker sok értékes tapasztalatot nyújt a jövőre is. Ezután minden évben lehet és kell Nagykőrösön könyvnapot tartani.”

Az 1939-es Könyvnap érdekessége az volt, hogy nem a szépirodalmi, hanem a szociálpolitikai munkák aratták a legnagyobb sikert. Legjobban Kodolányi, Féja Géza, Kovács Imre könyvei fogytak, de nagy sikere volt az Éber - Takács Műveszettörténetnek is. Sokat eladtak Móricz, Babits és Jókai műveiből is.

Az 1940. évi könyvnapot az Arany János Bajtársi Egyesület szervezte, június 2-án. A Turul Szövetség könyvkiadójának kiadványait árulták, Szabó Dezső: Az egész látóhatár, Veres Péter: Az Alföld parasztsága, Kodolányi János: Suomi titka, Sinka István: Vád, Tatay Sándor: Jelek a porban c. műveit.

 

Tartalom Következő