Nagykőrös művelődési helyzetképe

a két világháború között

9. A helyi sajtó, a nyomdák és a könyvkiadás. Könyvkereskedelem

Sajtó

A két világháború közötti időszakban Nagykőrösön 3 napilap jelent meg rendszeresen, a Nagykőrös és Vidéke, a Nagykőrös, Kocsér Kécske Híradója és a Duna-Tiszaközi Hírlap.

A Nagykőrös és vidéke 1911-ben alakult, vegyes tartalmú hetilapként, D. Tóth Ferenc volt a főszerkesztője. 1914. március 22-től a helyi munkapárt hivatalos lapjává vált. A Tanácsköztársaság bukása után Kiss László jogszigorló tulajdonában és szerkesztése alatt szélsőségesen nacionalista, antiszemita programot hirdetett. A szerkesztőséget fiatal, kezdő újságírók alkották. A túlzásokba bocsátkozó lap egy idő után teljesen elvesztette a népszerűségét. Egy ideig a lap „Kecskeméti Hírek” címmel tartalmazta Bodács Gyula szerkesztésében egy betiltott kecskeméti lap pótlását. Hetente kétszer, csütörtökön és vasárnap jelent meg 2 000 - 2 500 példányban. A Nagykőrös és Vidéke saját nyomdával és szerkesztőséggel rendelkezett, csak az olvasóközönsége csökkent minimálisra. A magasabb fórumok, a város társadalmi és politikai életére veszélyesnek minősítették és a kormányzat 1925. aug. 23-án betiltotta. Gyenge színvonalú lap volt.

A Nagykőrös Kocsér Kécske Híradója 1923. szeptember 23-án jelent meg. Dr. Juhász Vince tanítóképző intézeti tanár, V. Szűcs Sándor és D. Tóth Ferenc alapították. 1926. áprilisától egyszerűsítették a nevét és Nagykőrösi Híradó néven jelent meg a továbbiakban. Eleinte hetente két száma volt, a keddi 4, a vasárnapi pedig 12 oldal terjedelmű.

Duna - Tiszaközi Hírlap címmel 1924. december 28-án Kopa László indította el újságát, melynek tulajdonosa és szerkesztője volt egy személyben. Független politikai lap volt, amely mindenkor hivatalosan képviselte a Faluszövetséget és a Nagykőrösi Gazdasági Egyesületet. Kopa László első osztályú sajtókamarai tag volt. Nem állt szemben a kormányzattal, de jobboldali elhajlásra nem volt hajlandó.

A Duna - Tiszaközi Hírlap 1925-től hetente kétszer jelent meg, 1926-tól utcai árusítási engedélyt is kapott. Rendszeresen kiadtak kalendáriumot, „Nagykőrös és környéke naptára” címmel, ezt Kopa László szerkesztette. Az újság és a kalendárium nagy népszerűségnek örvendett a kőrösi gazdák körében. A Duna - Tiszaközi Hírlap 800- 1 000 példányban jelent meg.

A város legjelentősebb sajtóorgánuma a Nagykőrös Kocsér Kécske Híradója volt. 1923-ban történt megalakulásától 1926. januárjáig. V. Szűcs Sándor volt a lap főszerkesztője, ekkor Galántai Fekete Bélát bízták meg ezzel a feladattal. Galántai Fekete Béla készítette el a Magyar Városok Monográfiája sorozat Nagykőrös kötetét. Sokoldalú, művészetet kedvelő és értő ember volt.

1926. márciusától a lap 12 oldalon jelent meg, egy oldal mindig a helyi ipar melléklete volt. A névegyszerűsítéssel egy időben, 1926. áprilisától két hétköznapi és egy vasárnapi szám jelent meg. A vasárnapi számok 10, a hétköznapiak 4 oldalból álltak. A lap a 20-as években 1 400 - 1 500 pld-ban jelent meg. 1928. január 1-jén új főszerkesztőként Danóczy Antalt nevezték ki, ő 1931. február 22-ig vezette az újságot, ettől kezdve újból az ekkor már tulajdonos V. Szűcs lett a főszerkesztő.

A Nagykőrösi Híradót megalakulásától az Ottinger nyomdában készítették. 1931. november 1-jén a lap átvette a nyomda gazdasági vezetését.

Az 1930-as években 1 800-ra emelkedett a példányszám. Politikai irányítását a Nagykőrösi Egységes Párt elnöksége végezte.

A Nagykőrösi Híradó méltán volt kedvelt újság. A színvonalán túl sok kirándulást, kedvezményes akciót szervezett a város lakossága számára népszerűségének érdekében. 1932. március 8-án Pestre, színházlátogatást hirdettek, kedvezményes színház- és vonatjegyeket biztosítottak a 130 jelentkezőnek. A programot a Híradó a Kecskeméti Lapok szerkesztőségével közösen szervezte.

1932. október 1-től új szerkesztőségi épületet vásárolt az újság. Ennek megnyitását olcsó héttel ünnepelték meg, a 3 pengős előfizetési nyugtákat csak 2 pengő 50 fillérért szedték be, és egy hétre 50 %-kal leszállították a hirdetési díjakat.

1932. október 16-tól a nyomdai fejlesztéseknek köszönhetően szebb kivitelben jelent meg a lap.

1933. augusztus 4-re filléres gyorsvonat indítását szervezték Siófokra, augusztus 26-án pedig Szegedre a „Szegedi Hét”-re. A Budapesten megrendezésre kerülő Nemzeti Hét rendezvényeire is a Híradó mozgósította a helyi érdeklődőket. 1935. júliusában a MÁV és az újság közös szervezésében 200-an utaztak a Szegedi Szabadtéri Játékokra a filléres vonattal.

A Híradóból több országos lap is átvett cikkeket, idézte a Magyar Közgazdaság, a Kecskeméti Közlöny, a Pesti Tőzsde és az Új Magyarország is.

1939. május elsejétől megkezdődött a rendszeres külterületi postaszolgálat, így a tanyasi terjesztés is megvalósult.

A Nagykőrösi Híradó a háború alatt is rendszeresen megjelent, alapításától egészen a vizsgált korszak végéig az egyenletes jó színvonal jellemezte, sokoldalúan mutatta be a város életét, különösen nagy hangsúlyt fektetett a kulturális események és eredmények kommentálására.

A három komoly vállalkozás mellett egyéb próbálkozások, lapalapítások is történtek Nagykőrösön. Az 1900-ban indult Nagykőrösi Újság 1920-ban újjáalakult Dr. Gaál László tanár szerkesztésében. A lap saját jövedelméből tartotta fenn magát, 400-500 pld-ban jelent meg. 1922. március 26-án készült az utolsó száma, csendesen kimúlt.

1930-ban Nagy Sándor lapindítási kérelmet adott be, melyet a polgármester is támogatott, így megjelenhetett a Nagykőrösi Közlöny c. újság. A lap felelős szerkesztője Faragó Zs. Dezső lett. Hetente egyszer, szombatonként jelent meg 4 oldal terjedelemben. A Független Kisgazdapárt lapjának indult.

1935-ben már hetente kétszer jelent meg, kedden és szombaton, 1935. második felétől önálló nyomdával is rendelkezett. A lap fokozatosan fasizálódott, politikai nézeteit hetenként változtatta. Ténykedése a kormányhatóság, a közéleti tényezők és a helyi hatóság elleni támadásban merült ki. Dezső Kázmér polgármester javaslatára a Belügyminisztérium 160903/1935. B. M. szám alatt betiltotta.

Az 1930-33. évek között Nagykőrösön készült Jablonczay Pethes Béla szerkesztésében a Lyra c. folyóirat. Többnyire negyedévenként jelent meg, "Modern írók mai lapja" alcímmel. Igen rangos kiadvány volt. A lapnak Budapesten és Nagykőrösön is volt szerkesztősége, főszerkesztője Péchy Horvát Rezső volt.

Kecskeméten jelent meg Hajnalodik címmel a környék legismertebb irodalmi folyóirata, mely az alföldi magyar írók számára nyújtott publikálási lehetőséget. Főszerkesztője Dr. Kiss Barnabás volt, felelős szerkesztője pedig egy ideig Németh László. 1938. jan. 1. és 1944 dec. 25-e között jelent meg, évi 10 számban. Több Nagykőrössel kapcsolatos tanulmányt is közölt, min pl. Márton Barna: Népdaléneklés és népzenei törekvések Nagykőrösön. Az 1943. 3. szám 80. oldalán Balogh László verse található Nagykőrösről. Balogh László a 40-es években a városban élt, a gimnáziumban tanított.

Balogh László: Nagykőrös

 Ez a város olyan város,

minden titka kilenc záros,

minden ember hét lakat:

őrzi a holt szavakat.

 

Így jelenje sosem élhet

múltban keres menedéket

Próféta! ki itt merészkedsz,

meleg álomból rakd fészked

 

mert e város olyan város,

minden költője magányos

s téged is oly árván hágy most,

miként régen Arany Jánost,

 

Kinek árnyát úgy lesem én

égi utcán, mint egy nomád

és megkésett harcoslegény

kutatja a sereg nyomát.

A diákok lapjairól, a gimnáziumi Aranykoszorúról és a képzőben megjelent Prepák lapjáról az iskolák történeténél részletesen írtam. E két lap is színesítette a palettát, gazdagította a választékot, hozzájárult ahhoz, hogy a kőrösiek többféle újságból, folyóiratból válogathattak.


Tartalom Következő