Nagykőrös művelődési helyzetképe

a két világháború között

7. Zene- és képzőművészet

A zenei életnek régi hagyományai voltak Nagykőrösön. A gimnázium énekkarát 1750-ben Losonczi István alapította. Énekeskönyvet is készített "Éneklésben tanító mester" és "Halottas énekeskönyv" címmel.

Az első városi énekkar 1858-ban alakult Nyizsnyai Gusztáv vezetésével. Amikor 1862-ben eltávozott a városból, újra csak az iskolai énekkar működött. 1883. tavaszán Szentpéteri Károly vezetésével megalakult az Iparos Dalárda. A háború alatt rövid ideig szünetelt a működése, 1921-ben viszont újjáalakult. Az 1923. január 19-i iparosköri választmányi gyűlés vetette meg szilárdan a dalkör alapjait. Megszavazzák azt az összeget, ami biztosította állandó működésüket. A karnagyi teendőket Székely József látta el. Új korszak kezdődött a Dalkar életében, amikor Andrasovszky János, a konzervgyár lelkes nyugalmazott igazgatója vette kezébe az irányítást 1926-ban. Agitálása nyomán hamarosan 40-re emelkedett a tagok száma, értékes műveket szereztek be, és tűztek műsorra. Komoly díjakat nyertek. Nem is lehetett volna ünnepélyt rendezni a városban a Dalkar közreműködése nélkül.

1935. májusában az Iparoskör ötszáz dalost látott vendégül a környező városokból és községekből. A nagysikerű hangversenyre a gimnázium udvarán került sor 2 000 főnyi közönség előtt.

1924-ben folytatódott 60 év múltán a Nyizsnyai Gusztáv kezdeményezte Nagykőrösi Dalegyesület működése. Köhler József volt a kórus főszervezője. Eleinte Litkey Péter a tanítóképző tanára vezényelt, majd Kiss Károly, egy országos hírű karnagy lett a vezető. A tagok fedezték a Dalegyesület mindennemű kiadásait. Az elnöki teendőket Dr. Joó Imre látta el, haláláig jól működött a kórus, sok elismerésben volt részük, 1939-ben összeolvadtak a Nagykőrösi Zenekedvelők Egyesületével.

A magasabb zenei műveltséget igénylő zenekari élet nehezen virágzott ki Nagykőrösön. 1889-ben alakult meg a Nagykőrösi Zenekedvelők Egyesülete, az idetelepült Lierka Kázmér ny. százados vezetése alatt 20 taggal, 40 évig sokoldalú kiszolgálói voltak a város zenei igényeinek. A háború előtt már csak vegetált a zenekar, 1919. augusztusában Kovács Kálmán hozta létre az új Dal- és Zeneegyesülete. 1920. őszén a zenekar Kovács Kálmán halálát követően megszűnt és csak 1927-ben alakult újjá Nagykőrösi Zeneegyesület néven. 1930. január 18-án tartotta a bemutató koncertet. Nyaranta sétahangversenyeket is adott a zenekar a Cifrakertben.

1939. elején egyesültek a Városi Dalegyesülettel. Dobay Pál lett a karnagya a 80 tagú ének- és zenekarnak. 1939. június 24-25-én a kassai országos dalversenyen ezüst serleget nyertek. A katonai behívások nehezítették a tevékenységüket, később a karnagy is bevonult. 1940. január 17-én még finn - magyar hangversenyt rendeztek, a nyár folyamán még megünnepelték a dalkar 80. éves jubileumát. Ezt követően azonban meszűnik működni a Nagykőrösi Dal- és Zeneegyesület.

Nagykőrös a képzőművészet terén nem jeleskedett. A korszakban a helyi képzőművészeti törekvéseket Galántai Fekete Béla karolta fel. Az eredmények egy-egy rajztanár buzgóságához fűződtek. Kiemelkedett a tanárok sorából Major Aladár gimnáziumi tanár aki festett, szobrászkodott. Ő fedezte fel Biczó Antalt, aki később Székely Bertalan és Schulet Frigyes tanítványa lett.

Rácz Lajos rajztanár Rudnay tanítványa volt. Szépakvarelljei számos kiállításon kerültek a városi és a szélesebb közönség elé.

Molnár Elek szobrász és keramikus alkotói pályafutása is a két világháború közötti időszakban kezdődött, jelentősebb alkotásai azonban már 1945. után születtek.

Nagyobb időszakonként képzőművészeti kiállításokat is rendeztek a városban. Az egyikről így számolt be a Nagykőrösi Híradó:

"1926. május 2-án nyílt a nagykőrösi képzőművészeti kiállítás a Városi Szálloda első emeleti dísztermében 108 művész küldte el műveit. A kőrösi művészek közül Bakoss Tibolt, Biczó András, Dayka Antal, Harczy István, Olasz Imre állított ki. Glatz és Rudnay képek is voltak. 500-an jelentek meg a megnyitón"


Tartalom Következő