Pesti Napló, 1937. április 27.

Beszélgetés Hajmássy Ilonával

Ma már be lehet vallani, hogy a színháznál korántsem számított elõre senki arra a nagy sikerre, ami bekövetkezett és szemvillanásnyi idõ alatt Budapest egyik legkiválóbb primadonnájává avatta az eddig úgyszólván teljesen ismeretlen Hajmássy Ilonát. Már-már az operett haláláról beszéltek néhány év óta a hozzáértõk, és most hirtelen egy eddig teljesen idegen fiatal primadonna, Zara Leander vitt hihetetlen sikerre egy operettet Bécsben s nálunk ugyanilyen sikert aratott  egy operettben: Hajmássy Ilona.A budapesti felújítás óta közel egy hét telt el. Ez alatt állandóan táblás házak elõtt zajlottak le a Josephine császárné elõadásai és a közönség szokatlanul nagy ünnepléssel vette körül valamennyi elõadáson a fiatal, nagyon tehetséges, elegáns és szép primadonnát. Örülnünk kell ennek a valóban váratlan sikernek. Könnyen lehetséges, hogy a fiatal primadonna Budapesten is megteremti azt a csodát, hogy az operett új és eddig alig remélt virágzásnak indul. Hajmássy Ilona egyszer már bemutatkozott a budapestieknek. Azon az estén, amelyet a Vígszínházban rendeztek a színház nyugdíjas színészei elõtt.
    Ezen a esten nem volt sikere Hajmássy Ilonának. Ma már el lehet hinni, hogy a fellépés estéjén olyan nagy volt a lámpaláza, amikor szembekerült a budapesti közönséggel, hogy elfulladt a hangja és teljesen megbénulva állt a színpadon. Csak így történhetett, csak így és csak ezért, mert korábban komoly sikerei voltak Hajmássy Ilonának a bécsi Staatsoper elõkelõ színpadán és mestere dr. László Géza hangos szóval esküdött, hogy olyan szép, nemeshangú tanítványa még sohasem volt, mint amilyen Hajmássy Ilona. Mindegy. A görlök sorából a csúcsok felé rohanó Hajmássy Ilonának Budapesten nem volt sikere. Mi lett ennek a következménye? Az, hogy egyetlen budapesti színház sem akarta, nem merte szerzõdtetni. Itt állt Hajmássy Ilona a Staatsopertõl kapott kéthónapos szabaddsággal, gyönyörû hangjával, szépségével, fiatalságával, türelmetlen vágyával és - sehol nem tudott fellépni Budapesten. Hosszú idõ után, végre... A Városi Színház igazgatója Föld Aurél mégis leszerzõdtette. A Josephine császárné primadonnaszerepére, amely Németh Mária betegsége miatt végképp elárvultnak látszott. Kétségtelenül bátor kísérlet volt. És a többit már tudjuk.

    Beszélgetünk Hajmássy Ilonával. Megkérdezzük: Tisztában van azzal, hogy egyik pillanatról a másikra a legünnepeltebb énekes színésznõje lett Budapestnek?
-
El kell hinnem, hogy ez az igazság. De...
-?
-
Óriási bennem a félelem: meddig tart ez a dicsõség? Ha majd egy hónap múlva is ugyanilyen dicsérettel beszélnek rólam, én leszek a legboldogabb ember Budapesten.
- Bátor vállalkozás volt Németh Mária után átvenni a Josephine császárnét.
-
Az igazság az, hogy már egy héttel a szerep átvétele elõtt bizamasan arra kért a színház igazgatója és Szabolcs Ernõ fõrendezõ, hogy minden kötelezettség nélkül foglalkozzam az operettel. Elkûldték az operettet. Átnéztem a zeneszámokat és nagyon tetszettek, de arra gondoltam, hogy az operett úgysem kerülhet sorra velem, mert hiszen Németh Mária nem fog kilépni a darabból. Ezért félretettem a kottákat és az operett szövegét el sem olvastam. Egy-két nap múlva jegyet kértem a színháztól, hogy csütörtökön este végignézhessem Németh Máriával a darabot és hogy személyesen gratulálhassak a nagy énekesnõnek, akit jól ismerek. Csütörtök este hét órakor megszólalt lakásomon a telefon. Szabolcs Ernõ beszélt. Ezt kérdezte: Kedves Ilona, felöltözött már a mai estéhez?? Igen! Szabolcs izgatott hangon válazolt: Kérem vesse le azonnal a gálaruháját, vegyen fel próbaruhát és siessen a színházba - próbálni! Rendkívül boldog voltam, de kijelentettem, hogy csakis abban az esetben vállalkozom, ha a próbákra egy teljes hetet adnak. Szabolcs elfogadta követelésemet. Azonnal besiettem a színházhoz és csütörtök éjszakától szombat délutánig, úgyszolván szünet nélkül próbáltam. Az utolsó próba után hozzámlépett Szabolcs Ernõ és mosolyogva azt mondta: Rendben van minden, holnap, vasárnap délután játszani fogsz! Nem hittem el, hogy komolyan beszél, nevettem. A színpadon hideg volt. Mellém lépett három karénekes és közülük az egyik szóról-szóra azt mondta: Mûvésznõ, mindhárman arra kérjük, hogy azonnal vegye fel a kabátját, kabát nélkül ne próbáljon tovább, mert itt szörnyen hideg van! Tessék? A karénekes folytatta: Tessék azonnal felvenni a kabátját. Ha ön is meghûti magát, ismét százharminc ember családja marad kenyér nélkül!
- Ebben a pillanatban döntöttem. Játszani fogok vasárnap délután! Nem magamért, hanem mostmár csak a százharminc ember családjának kenyeréért!
- Beszéljen elsõ fellépésérõl.
-
Kiléptem a színpadra és felzúgott a nézõtéren a taps. Elsõ pillanatokban nem hittem, hogy ez a taps nekem szól. Rettenetesen le voltam gyengülve, ki voltam merülve, de ettõl a tapstól felfrissültem, s úgy éreztem, hogy ismét megjött az erõm. Sikerem volt. Este megismétlõdött a siker. A két elõadás után hazamentem, de a szörnyû izgalomtól két éjszakán keresztül egy pillanatra sem tudtam elaludni. Amikor másnap a nagyszerû kritikákat olvastam, akkor ijedtem meg igazán: Úristen, micsoda vakmerõség volt tõlem, hogy három próba után fel mertem lépni Németh Mária szerepében a pesti közönség és a pesti kritikusok elõtt! Talán ez volt az oka annak, hogy az elsõ fellépésem után négy nappal sokkal nagyobb izgalommal léptem a Városi Színház színpadára, mint legelõször.
- Ezekután mégis itthagyja Budapestet és elutazik Hollywoodba?
-
Igen. Július végén kell indulnom, de ... õszinte legyek?
- Természetesen!
-
Nem tudsom, szabad-e ezt a sikert akármilyen elõkelõ hollywoodi szerzõdésért is itthagyom? Az az érzésem, hogy eleget kell tennem hollywoodi szerzõdésemnek, de a vágyam az, hogy ittmaradjak!
- Úgy tudjuk, hogy mielõtt Hollywoodba megy, egy második darabban is fellép Budapesten.
-
A színháznak opciója van egy újabb fellépésemre, de csak abban az esetben, a bécsi Staatsopertõl május 15-én túl is szabadságot kapok!
- Befejezésül mondja el még, hogy mi volt a legnagyobb élménye most Budapesten?
-
Egyedül az, hogy az elsõ bemutatkozásomkor a nézõtér legelsõ sorában ültek a szüleim, akik eddig még sohasem láttak színpadon.

Fazekas Imre

Hajmássy Ilona

Következő