Színházi Élet, 1937. április 25.-május 1. 18. szám, 20-23. oldal

Maga csak tudja Intim Pista,

 

hogy mi igaz a Hajmássy Ilonáról terjesztett hírekből?

- Nevezetesen?

- "Görlből primadonna" - és hasonló legendák keringenek róla. Mondjon el mindent az új csillagról, hol született, hol élt és mit csinált, mielőtt a Tisza Kálmán-féle téren primadonnává avatták.

- Hol született? A Rókus kórházban. Hol nevelkedett? A Nefelejts-utcában. Itt éltek a szülei, - az apja nyomdai munkás - egy szoba-konyhás szerény kis lakásban. A szőke primadonna nagy sikerrel a háta mögött és világkarrier reménységével maga előtt, büszkén emlegetett szegény származását és mindent elkövet, hogy boldoggá tegye azokat, akiknek mindent köszönhet: a szüleit.

- Nézze, ne érzelegjen, hanem meséljen el mindent róla! Gyermekkora?

- A háború után ő is élvezte a külföld szerető kezének simogatását. A vézna, nyápic, sápadt kislánykát Hollandiába vitték egy gyermeknyaraltatási akcióval kapcsolatban. Künn a nevelőszüleinél megtanult hollandusul és elfelejtette a magyar nyelvet. Hazajött és nem tudott érintkezni a családjával. Újból kezdett magyarul tanulni, mint a csecsemők, de később emlékezetében mégis felderengett az anyanyelv melódiája és néhány hónap alatt újból tökéletesen beszélte a magyar nyelvet, hogy aztán lassacskán elfelejtse második hazájának érdekes beszédét.

- Hogyan lett színésznő?

- Karrierje kész operettlibrettó. Varrólány lett a kis Ilona, vézna, szőke bakfis, beadták tanonclánynak egy belvárosi varrodába. Itt tanulta meg a cérna és a tű mesterségét, de persze az első hetekben sokkal inkább alkalmazták küldöncnek és takarítólánynak, akinek rendben kellett tartani a műhelyt. Két év múlva diplomás varrónő lett, de mégsem ezt a pályát választotta.

- Felcsapott színésznőnek?

- Hol vagyunk még attól! Idősebb nővére férjhezment egy "úri és hölgyfodrászhoz" és a sógor alkalmazta a csinos és ifjú lányt az üzletben. Ült a kasszában a leendő színpadi csillag, kiáltották neki, hogy "marad hatvan fillér", udvariasan mondta az uraknak, hogy "ásszolgája" és az idősebb hölgyeknek "kisztihant"! Már perfektül tudott hajat szárítani, amikor mégis csak eszébe jutott: meg kellene próbálkozni a színpaddal.

- Ha a történet operett volna, most volna vége az első felvonásnak?

- De milyen érdekes második felvonás következik! Jelentkezett a Király Színházban Lázár Ödönnél. "Mit tud?" - kérdezte az igazgató. - "Semmit!" - felelte a szép szőke lány önérzetesen. - Énekelni tud? - Nem! - Táncolni? - Nem. - Hát akkor mit akar itt? - Görl szeretnék lenni. Lázár gyorsan elmondott egy viccet az új lányról, akit a cupringer megkérdezett, hogy mit tud. Kiderült, hogy főzni nem tud, se takarítani, vasalni se, a házimunkához sem ért. Jó lesz mindenesnek! - vágta rá a közvetítő. Így próbálkozott a fiatal lány hang, tánckészség és beszédtechnika nélkül színésznő lenni... Már majdnem eltanácsolták, de a legfelsőbb Hatalom mindig vigyáz arra, hogy az igazi tehetség el ne kallódjék. Zerkovitz Béla lépett be a szobába és megkérdezte, ki ez a csinos lány? "Görl akar lenni, nem tus semmit!" "Ha úgy tudna énekelni, mint Jeritza, akkor nem ajánlkozna görlnek!" Végül is addig protezsálta a jövevényt, amíg Lázár kijelentette "jó nézni a színpadon az ilyen teremtést" - és felvette kemény hatvan pengő havi fizetéssel. Ez az összeg vagyont jelentett a Nefelejets-utcai, szoba-konyhás otthonban.

- Fel is lépett a Király Színházban?

- Két darabban. A Diákszerelemben kezdte pályafutását. A történelmi idő távlatából bevallhatjuk, hogy nem sokat vártak tőle. Tihanyi főrendező egyszer rá is kiáltott, amikor a kórussal énekelt: "Te Hajmássy, ne nyisd ki a szádat, mert tönkreteszed a finálét!" A kis görl hallgatott, pedig a kincs akkor már a torkában hevert, csak alkalomra várt, hogy ki, napfényre jusson.

- Miért hagyta ott a Király Színházat?

- Most következik életének egy furcsa epizódja, ami megindította a karrier útján. Munkácsy Márton fényképész, ma már híres newyorki fotoriporter, akkor a Színházi Élet fotográfusa volt és bevetődött egyszer a színházba, felvételeket készített a lányokról. Hajmássy Ilonát is megörökítette. Ráírta a képre: Napsugár és miután a kép megjelent a Színházi Életben, beküldte vaktában a legnagyobb berlini folyóiratnak is. Valóban Napsugárra emlékeztetett Hajmássy Ilona, gyönyörű szőke hajával, amely selyemzuhatagként omlott nyakára (a fodrász-sógor üzletében ingyen ondolálták). Napsugár kisasszony megjelent több külföldi lapban és ismertté tette Munkácsy Márton nevét is. Kölcsönösen segítették elő egymás karrierjét, kezdő fotoriporter, kezdő kis színésznő.

- Mi köze volt a képnek Hajmássy Ilona karrierjéhez?

- A Színházi Életben meglátta a fotográfiát egy fiatal földbirtokos, beleszeretett a modellbe, majd feleségül vette. Az ifjú menyecske most jegyezte el igazán magát a művészettel. Pénzhez jutott, tanulni kezdett. Énektanárhoz járt, nyelvleckékkel tömte tele szőke fejét, táncolni tanult. Dáma lett. Fájdalom, a házasság nem végződött szerencsésen... de hagyjuk ezt, ne rontsuk szomorú fejezetekkel a siker ünnepét...

- Hogy került Bécsbe?

- Elment szerencsét próbálni az osztrák fővárosba. Ekkor már értékes útipoggyászt vitt magával, képzett, nagyszerű hangot: olyan ajánlólevelet, ami megnyitotta előtte minden zenei intézmény ajtaját. Zádor Jenő protezsálta a Volksoperhez, itt már a Toscát énekelte. "Ki ez?" - kérdezték Budapesten, amikor a jellegzetes magyar név megjelent a bécsi színház plakátán. Még három hónap és Weingartner szerződteti az állami operaházhoz. Nagy vívmány, nem is kezdő magyar énekesnőket szoktak a Staatsoper színpadára vinni, hanem beérkezett sztárokat. És ebben az előkelő környezetben Németh Mária egyengette az újdonsült énekesnő útját. Első fellépésénél kézenfogva vezette a színpadra és így szólt: "Ne félj, te csacsi! Fölösleges a lámpaláz, nem lesz itt semmi baj!"

-És most Németh Mária örökében "futott be" Budapesten?

- Nem véletlenül. Németh Mária ajánlotta Hajmássy Ilonát és bizony nem vallott szégyent védencével, mert a Josephine császárné új megszemélyesítője méltó a nagy előd produkciójára.

- Meséljen még valamit az új csillag magánéletéről!

- Tavaly készített egy filmet, elég szép gázsit kapott érte Bécsben. A filmnek nem volt nagy sikere, de a pénzt leolvasták. Ebből vett az énekesnő egy kis kertes házat Nagykőrösön, ott laknak most szülei és oda szokott ő is kirándulni, kipihenni az izgalmakat. Otthon a kezébe veszi a tűt és a gyűszűt, ilyenkor nem művésznő, hanem jó kislány, aki segít a mamának minden házi munkában.

- Valami olyasmit hallottunk, hogy férjhez megy?

- Nem mondhatom, hogy amit mesélnek, a fele sem igaz, mert ennek pontosan a fele igaz. Dúsgazdag bécsi nagyiparos kérte meg a kezét. Ausztria egyik legnagyobb vállalatának tulajdonosa, de Hajmássy Ilona - nemet mondott. Hollywoodi szerződés lapul a retiküljében, nem akarja a színes reményű karriert új házassággal komplikálni.

Hajmássy Ilona

Következő