Nagykőrösi Híradó, 1939. március 5. 4. p.

"A honvágy már nagyon gyötör"

- írja Hollywoodból Hajmássy Ilona,

akinek már február 5. óta forgatják új filmjét

A pesti sajtó hangja az utóbbi időben nagyon megváltozott. Persze nem általánosságban mondjuk ezt. Vonatkozik ez a kivétel a reggel, délben, este konszern nagy mellbőségű orgánumaira, amelyek közül az egyik a közel múlt hetekben már egyenesen azt a hírt kürtölte világgá, hogy Hajmássy Ilona útban van hazafelé és márciusban már fellép a Városi Színház egyik operettjében. Mi ezt a hírt fenntartással átvettük, de már akkor félre nem érthető módon kifejezést adtunk annak a gyanúnak, hogy a színházi rovat szerkesztője nem egészen jóhiszeműen tévedett, vagy legalább is töltőtollából szopta ezt a kora tavaszi kacsát.

Hajmássy Ilonától a Híradó is, édesapjáék is e héten levelet kaptunk Kaliforniából. A repülő posta hozta nagy barna boríték bal felső sarkán ott a Metro-Goldwyn-Mayer Stúdiók cégjelzése, megdőlt tehát az a hamis beállítás is, mintha Ilona Massey New Yorkban lenne.

A levél különben a Híradó szerkesztőségén át a város közönségének is szól, amelyből a vonatkozó részleteket szóról szóra itt adjuk:

"Én a magyar mivoltomra nagyon büszke vagyok!"

- Nagykőrösi testvéreim! Meghatott szívvel és könnyes szemmel olvastam Nagykőrös harcát magyaros nevem elcserélése ellen. Sajnos nekem semmi beleszólásom nincsen nevem elváltoztatásába. Tudniillik, az amerikai közönség a nevemet nem tudja helyesen kiejteni és ami a legfontosabb - megjegyezni. Ezért kellett egy rövid, de jól hangzó nevet választani. a filmgyárnak. Az Ilona magyar név, tehát ebből már mindenki következtet magyarságomra. Massey pedig nem más, mint az igazi nevem fele, mint Haj Mássy.

- Én a magyar mivoltomra nagyon büszke vagyok s ezért minden alkalmat meg is ragadok annak hirdetésére. A nyáron, ha hazamehetek, magammal viszem az itteni újságokat, amelyekben Nagykőrös is sokat szerepel. Mégegyszer megköszönöm a kedves nagykőrösieknek irántam érzett szeretetét és remélem, hogy soha nem fognak bennem csalatkozni.

- Rengeteget tanulok és dolgozom a jövőm érdekében. Hogy milyen nehéz az itteni érvényesülés, az szinte elképzelhetetlen. Reggel 10-től délután 6-ig pihenés nélkül dolgozom. Ebédem, ami csak salátából áll, tanulás közben fogyasztom el. A jó kőrösi ételekre még csak nem is gondolhatok (De a nyáron majd kipótolom). Augusztusban már két éve lesz, hogy eljöttem Kőrösről. A honvágy már nagyon gyötör. A mielőbbi viszontlátásig üdvözlök minden jó nagykőrösit és kérem őket, továbbra is tartsanak meg szeretetükben. Február 5. óta forgatják legújabb filmemet, a hangfelvételek nagyon jól sikerültek. Lakásom valóságos virágerdő, pedig ezeknek a virágoknak szála itt 10-12 dollárba kerül. Mégis kicsit sok már ez a szeretet. Nagyon ki vagyok már merülve. Adja Isten, hogy új filmemnek sikere legyen otthon is, hogy én is veletek együtt örülhessek. Maradok igaz hívük, szeretettel: Hajmássy Ilona.

Tíz pengő Bakos Lidikának

Levele utóiratához gém kapoccsal odatűzve tíz pengőt küldött Bakos Lidikának, valamint egy nagy dedikált fényképet. Ez az utóirat így hangzik: "A Híradóban olvastam a szegény kis Bakos Lidikáról, kérem Szerkesztő Úr, adja át neki a mellékelt 10 pengőt a fényképemmel együtt. Nem sok, de szívből jön."

Ebből a gesztusából is ráismertük éppen nem régen, hogy Hajmássy Ilona az Amerikában bajbajutott szerencsétlen magyar színészeken is állandóan segít.

Hajmássy Ilona

Következő