Nagykőrösi Híradó, 1939.január 29.

Nagykőrös kéri Lona Massyt,

hogy maradjon meg Hajmássy Ilonának

Másfél esztendő óta Nagykőrösön sokat gondolnak Hollywoodra, ahol a nagykőrösi Hajmássy Ilona Lona Massey néven készül a világ meghódítására. Dagad a nagykőrösi önérzet, ha a csodára gondolunk, melynek révén a hajdani ki s tabáni lányt ma már világsztár gyanánt emlegetik.

A világhír szele valóságos mesebeli kastélyt varázsolt abból a kis családi házból, ahol Nagykőrösön a Kölcsey utca 19a szám alatt a művésznő szülői a beavatottakat tájékoztatják arról, hogy mi újság Amerikában. Hogy Hajmássy Ilona karrierje nem mese, hanem Nagykőrös életének egyik legérdekesebb fejezete, azt a nagykőrösieknek igen értelmes nyelven megmagyarázzák azok az ingatlanvásárlások, melyek következtében a művésznőnek a város határában öt helyen - a Feketén, a Hangácson, a Kürtilaposban, a Temetőhegyben és a Zsiroshegyben - van már kisebb ingatlana.

Csak az bántja a kőrösieket, hogy városunk nagy lánya ősi családi nevét, mely Nagykőrös egyik legrégibb családneve, kénytelen volt a film nemzetközisége kedvéért megváltoztatni. Ezen szeretnének segíteni és ezért most egy nagy társadalmi akció indult, melynek keretében több ezer nagykőrösi írásban kéri Lona Masseyt, hogy maradjon meg Hajmássy Ilonának.

Lehet, hogy nem lesz eredménye a mozgalomnak, de napjaink történetének egyik érdekes dokumentuma ez a levél, melyben a magyarság faji önérzete sikong Hollywood felé.

- Kedves Művésznő!

- A maga szülővárosából Nagykőrösről, de az egész ország helyett, az egész féltő szeretettel figyelő, reménykedő magyarság nevében küldjük ezt a levelet és kérjük, hogy ne engedje elferdíteni, elcsúfítani a szép, zengő magyar nevét!

- Ide, mifelénk csak szállongó hírek, reklám-kommünikék jutnak el Magáról, de ezekből is sejtjük, hisszük, reméljük, hogy sikere lesz, hogy nagy filmművésznővé, világsztárrá fog nőni, a szépsége, a hangja, a játéka, de nem utolsósorban a magyar földből kinőtt egyénisége meg fogja hódítani az öt világrészt, a nevét szász- meg százezer városban, faluban fogják harsogni öles plakátotk és tízmilliók fogják megtanulni.

- Bele tudna nyugodni abba, hogy ez a név a színtelen, nemzetközi Lona Massey legyen? Nem akarja, hogy a maga jövendő dicsőségéből a szegény, ismeretlen, letiport szülőhazájára is essen egy sugár? Nem azt akarja, hogy a Maga nevét a szulei, a magyar ősei nevét visszhangozza a világ egy kitalált, idegen tucatnév helyett?

Ma még nem késő talán, ma még a sarkára állhat és a tehetsége, sikere és dicsősége jogán követelheti, hogy hagyják meg bántatlanul a legegyénibb tulajdonát; a nevét. Ne szaporítsa az Anne Rosellek táborát, akinek a neve mögött ugyan ki sejtené a világban Gyenge Annust, a magyar tehetséget?

- Pedig nekünk, a maroknyi magyarságnak szükségünk van minden tehetségünkre, hogy a népek zajló és fenyegető tengervészében meg tudjunk maradni. Ne gyöngítse Maga is ezt a sok vért vesztett, sok hibával, sok átokkal megvert, de sok nemes értékkel és szépséggel is ékes, nekünk minden fogyatékosságával együtt drága és egyetlen magyar fajtánkat, ne vegye el tőle egy, innen a távolból biztosra vett, nagy karrier visszfényét.

- Mi bízunk Magában, csak arra kérjük, hogy maradjon ne csak a szívében, de a nevében is magyar!

Az akció vezetősége mindenkinek módot akar adni, hogy a levelet aláírhassa. hogy ez mi módon történhet meg, legközelebbi számmunkban ismertetjük.

Hajmássy Ilona

Következő