Nagykőrösi Híradó, 1939. február 19. 6. p.

Szétfoszlott egy nagy álom:

Hajmássy Ilona a jövő hónapban már Pesten játssza a "Szép Helénát"

- Az Est szerint

Ezen a héten new yorki keltezésű táviratok közölték a pesti hírszolgálati irodákkal, hogy Lona Massy hazafelé indul rövidesen Amerikából, sőt már érintkezésbe lépett legutóbbi pesti igazgatójával, Föld Auréllal.

A szűkszavú jelentés mögött - amit fenntartással kell fogadni - egy magasbaívelő pálya keserű tapasztalata - ha úgy tetszik - csalódása áll. Amerikából már nagyobb művészek, írók jöttek haza a világhír kétes értékű medáliája nélkül, mint Hajmássy Ilona, akinek másféléves amerikai tartózkodása kezdettől fogva magán hordozta a balszerencse ballasztját. Tudjuk, hogy előkészítés, tanulás nélkül ráncigálták a Rosalie jeleneteinek eljátszásába s a szerencsésnek éppen nem mondható bemutatkozás másodrendű szerepköre végleg kijelölte azt az utat számára, amely most március végére a Tisza Kálmán téri Városi Színház színpadára visszavezeti Ilonánkat.

Ahogyan őt ismerjük, nem hisszük, hogy különösebb csalódást jelenthet számára ez a hazatérés, hiszen alig van nagyobb rizikó egy művész életében, mint ha elhagyja a megszokott környezetét és kiszolgáltatja magát az amerikai filmvilág mondvacsinált iparművészei szeszélyének. Mindenki tisztában volt vele, hogy így is történhetik, mindenesetre a kőrösi lajbik jobban dagadtak volna, ha Hajmássy Ilona nevét úgy ismerték volna Indiától Grönlandig, mint Deana Durbinét.

Hajmássy Ilona most már teljesítheti a kőrösiek kérését, módjában lesz megmaradni Hajmássynak, Lona Massey helyett és talán jobban is fog érvényesülni a Szép Helénában - ami a legközelebbi pesti szerepe lesz előreláthatólag - mint a tőle idegen szellemiségű amerikai "storyk"-ban.

Mi ugyanolyan szeretettel várjuk őt haza, ahogyan hosszú útjára engedtük. A mi szemünkben akkor sem volt nagyobb, mikor kiment a világhír után és most sem lesz kisebb, ha hazajön Kőrösre egy kis szárazkolbász uzsonnára.

-Welcome! - köszöntjük majd márciusban angol módra és barátilag szorítjuk meg kezét abban a hitben, hogy a magyar ének - és színikultúráját szolgálni itthon is éppen úgy lehet, ha nem jobban, mint Californiában.

(k. z.)

Hajmássy Ilona

Következő