Nagykőrösi Híradó, 1937. július 6.

Hajmássy Ilona a református bibliakörben

búcsúzott búcsúzott el a kőrösiektől

A református Egyház hetenkénti biblia estéin az Egyháztanács-teremben esetenként 15-20 vallásos öregasszony hallgatja a biblia magyarázatokat. Hajmássy Ilona a világhírnévre emelkedett kőrösi operaénekes filmművésznő Göde Lajos lelkész felkérésére örömmel vállalta, hogy elhalasztva egy nappal elutazását a vasárnapi bibliakörön elénekel istenáldotta hangján néhány vallásos éneket. Ezúttal a tornateremben tartották a vallásos bibliaórát, de az is szűknek bizonyult. Igen sokan ácsorogtak az udvaron is kint. A bibliakört Göde Lajos nyitotta meg és a vasárnapok neveiről tartott lebilincselő előadást. Az előadás után a terem villanykörtéi rövidzárlat következtében nem gyulladtak ki, s egy szál gyertya imbolygó fényénél, miként az őskeresztények Dobai Pál harmóniumkísérete mellett énekelte el Hajmássy Ilona Strandella Irgalmazz istenem, Handel Rinaldó áriáját. Énekszáma után, mely a belső vallásosság igazi megnyilatkozása volt percekig tapsolt a közönség s a szerény művésznő nem sokáig kérette magát, hanem fellapozta a zsoltárt és a 237. Dícséretet, a gályarabok énekét énekelte el csengő szopránján. Göde Lajos köszönte meg a művésznőnek a szereplését, melyre ő a következőket válaszolta:

- Nagyon köszönöm a Nagytiszteletű úrnak a szavait, köszönöm azt, hogy a református Egyház bibliaestjén énekelhettem a kőrösieknek és ennek a kellemes estének emlékét elviszem magammal a tengerentúli útra is.

Nagy taps fogadta Hajmássy Ilona szavait s ünnepelték a művésznőt. Széles László segédlelkész a szeretetről tartott fenséges szavakkal bibliamagyarázatot. Végezetül Göde Lajos átadta a református Egyház ajándékát énekes könyvet és bibliát az idegenbe induló művésznőnek. A bibliaest egyházi éneke eléneklésével ért véget.

A tornateremből kiözönlő közönség hosszú sorfalat állott egészen az utcáig. A sorfal között vonult el az ünnepelt művésznő. Néha néha megállt: kezitcsókolomot köszönt egyik másik rokonának. Néhány közvetlen szót váltott a szorongó embergyűrűben az egyszerű rokonokkal és ismerősökkel. A nagy embergyűrűből alig tudott kiszabadulni a tanítóképző ajtajánál. Ez az ünneplés nem megrendezett valamim volt, hanem a lelkek szeretetének igazi megnyilatkozása a nagy művésznő iránt, aki előkelő egyszerűségével itt is feledhetetlen örömöt okozott a nagykőrösieknek.

Hajmássy Ilona

Következő