Nagykőrösi Híradó, 1937. július 4.

Hajmássy Ilona Amerikában is megmarad jó kőrösinek

Felejthetetlen szép napja volt annak a néhány száz embernek, akik a MOVE nagykőrösi Torna és Vívó Egyesület és a Városszépítő Egyesület átal rendezett Hajmássy Ilona esten részt vettek csütörtökön a Széchenyi kert arénájában. Ünnepi díszbe öltözött a korhadt öreg épület, virágos színpadon reflektorok lövellték fénycsóváikat s az árnyékban üdezöld virágok pompázatos ragyogása lepte meg a terembe lépőket, de mindez mesterkélten előidézett pompa volt, mert az igazi virág, akit ünnepelni jött össze Nagykőrös társadalmának minden rendű és rangú tagja, Hajmássy Ilona a kékszemű, szőkehajú, a világhírnévre emelkedett operaénekesnő volt. Talán az idő is neki akart kedvezni, két napos szüntelen eső után, midőn délben autója begördült az ősi városháza elé, akkor oszladozni kezdtek a fellegek s borus délután után már napsugaras volt az alkonyat, de derüs pompázófényű volt az este.

Kilenc óra körül emberfürtök szállingóztak a Széchenyi kerti aréna felé s mikor megszólalt a kilencet kongató harang, már nagy tömeg hullámzott a Széchenyi kert gesztenyefái alatt. Hajmássy Ilona szüleivel érkezett meg pár perccel kilenc óra után. Feltünés nélkül, mintha ő is a hallgatóság soraiba tartozna, besurrant a feldíszített öltözőbe, ahol a többi szereplők már készen várták. A művésznő kedvesen, minden póz és nagyzolás nélkül, mint igazi kőrösi lány beszélgetett mindenkivel.

Gál Dezső a Move elnöke megnyitő beszédében, mikor üdvözölte a művésznőt, kicsillant Hajmássy Ilona őszinte egyénisége:... Érezte, hogy a hozzá eljutott hívó szó nemcsak a rendező egyesületektől, hanem az általa ragaszkodásig szeretett nagykőrösiektől is jön. Azt a Hajmássy Ilonát is szeretettel köszöntjük - mondotta - aki eddig nagy művészi sikerei alapján neki méltán járó ünnepeltetés mellett is megmaradt a maga szerény egyéniségében és szüleit rajongásig szeretve örömmel tölti a rendelkezésére álló csekély szabadidejét városunkban... Ennél szebb és méltóbb méltatást Hajmássy Ilonáról írni és mondani nem lehet. Az elnök üdvözlő szavai után Dr. Sonkoly István hegedüművész két száma ringatta a művészet világába a hallgatóságot.

Nagy taps, majd halálos csend, mintha angyal szállt volna át az arénában s valóban egy fehér ruhába öltözött szőke angyal jött ki határozott léptekkel a zongora elé: Hajmássy Ilona volt, a kis kőrösi lányból lett nagy művésznő. Tapsol a közönség, majd felmorajlanak a zongora első akkordjai Mascagni: Parasztbecsületéből ária. A művésznő hangján csendülnek a hangok, a szívekben rezonál minden atom, mintha az egész terem egy csodálatos aeol hárfa lenne s ezen a hárfán egy kivételes tehetségű kőrösi lány ragyogóan mutatja be művészetét. A csodálatos hang mellett játsza szerepét, mintha a Jupiter lámpák fényében állana s berregne a filmfelvevő gép. Minden mozdulata élmény és csodálatos kifejező kísérete énekének. Lehár: Friderikájából énekel németül egy dalt a művésznő, felzúg a taps; a hála és az elismerés tapsa; fehér rózsacsokrot nyújtanak át, már távozni készül, mikor Dr. Gusáth György főjegyző a város polgármestere és Nagykőrös város nevében köszönti a művésznőt, aki megmaradt kőrösinek s átnyújtotta a város kitüntetését az aranyplakettet. Meghatottan köszöni meg az üdvözlést: Mindig szívesen jöttem haza és igérem, hogy Amerikában is megmaradok jó kőrösinek - zúgó tapssal köszöni meg a közönség ezt az őszinte megnyilatkozást.

A zeneszámok után V. Szűcs Sándor hét kőrösi költő, Horváth József, Danóczy Antal, Göde Lajos, Pethes Béla, Nagy Lajos, Tiszaváry Ervin, Székely Miklós egy-egy versét mutatta be csodálatos kivételes művészettel. Egyik vers kitűnőbb mint a másik, de ennek az interpretálásnak a kohójában fokozottan kicsendül szépségük, amint azt a felzúgó tapsvihar is mutatta. Dr. Sonkoly István csillogtatja újra művészetét, bámulatos technikával és szívvel kezeli a vonót. Újra a közönség kedvence lép fel a pódiumra, most már otthon van teljesen, s a közönség is úgy fogadja, mint a pár pillanatra hazatért jó kőrösi leányt. Dobai Pál zenetanár aki fáradhatatlan volt a kiséretben, Puccini Tosca áriájának akkordját üti le a zongorán. Cseng a hang, mint az égi muzsika. Egy könnyű olasz dal következik. Most már nem akarja elengedni kedvencét a közönség, tombol, még akar tőle hallani valamit. Nem sokáig váratja magát és a Liliomszál... kezdetű gyönyörű magyar műdalt énekli el szeretteinek. Alig akarják elengedni, de mindennek véget kell vetni. Boldogan megy be öltözőjébe. Autogrammokat kérnek tőle: néhány kedves szót vet a papírra és a nevét, mindenkihez van néhány szava, mindenkitől - viszontlátásra - szavakkal búcsúzik el. A közönség nem akar oszlani, még egyszer látni akarják Hajmássy Ilonát. Előkerülnek a rokonok, sorra csókolja őket. Kérdezősködik felőlük, az itthoniakról.

A Kioszkban a két egyesület vezetősége látja vendégül Nagykőrös büszkeségét. aki mindenkihez közvetlenül kedves. Nincs benne a sikernek a mámora, mely gyakran félrevezeti a művészt, benne mindig az ember győzőtt s ezért tudott felemelkedni ilyen magasságra. Táncol mindenkivel, a diákok félve kisérelik meg felkérni, de az első tánc után bátrak s egyszerre ő mulat legjobban a gesztenyefák alatt.

Éjfél után egy órakot eltávozik a kertből s nemsokára itt hagyja az ősi várost is azért, hogy Amerikában is jó kőrösi lehessen s onnan is küldje hozzánk filmjeit, melyeket a kulturált világon mindenütt fognak pergetni a mozik. Néhány évig lesz távol, de azért úgy búcsúzott el a kőrösiektől a - viszontlátásra. - Kőrösiek, ha a moziban halljátok csodálatos hagját, s látjátok kulturált játékát - gondoljatok arra a művésznőre, aki a világhírnévben is is büszkén hirdeti, hogy megmaradt kőrösi kislánynak.

Báy.

Hajmássy Ilona

Következő