Réti Lipót Pál

(1862-1942)

 

Réti - előbb Schwarz - Lipót Pál női ágon leszármazotta Rothbaum Dávidnak, kinek apja R. Mózes 1766-ban még Zsámbékon született, Nagykőrösön vaskereskedést folytatott és 1845-ben ugyanott halt el. Testvére (?) Réthy Laura, unokatestvére Réthy Mór.


Magyar Színművészeti Lexikon. IV. kötet. 1931., p. 43.

Réthy L. Pál színházi ügynök, született 1862. szeptember 6-án, Nagykőrösön.

1882-ben megalakította a ma is fennálló szerződtetési ügynökségét, amellyel szorosan belekapcsolódott a magyar színházi életbe, mert hosszú éveken át ez volt az egyetlen színházi ügynökség az országban. Rajkay István halála után megalapította az irodalmi ügynökséget is és a vezetése alatt álló Első magyar színházi ügynökség volt az egyetlen, amely állami approbációt is nyert. Később társul vette maga mellé Valentin Lajost, aki az irodalmi ügynökség vezetője lett. Az ő ügynöksége helyezte el először Csíky Gergely, Herczegh Ferenc, Molnár Ferenc stb. darabjait. Annak idején a Cyrano című darabért ő maga utazott ki Párizsba és leküzdve az akkor fennálló nehézségeket, személyesen hozta el a darabot Rostandtól. Alig van az országban színész, akinek ne közvetített volna szerződést és a magyar színészet nem egy kíválósága köszönheti karrierjét az ő felfedezésének és támogatásának. Ő foglalkozik legjelesebb színészeink vendégjátékainak adminisztrálásával is. Évtizedeken át szerkesztője és kiadója volt a Színészeti Közlöny című szaklapnak, amely az ügynökségi részen kívül a színészet minden kérdésével foglalkozott. Kedves és mulatságos kiszólásai szállóigék lettek a magyar színészetnél és bonhómiája folytán számos történettel vált személye népszerűvé színházi körökben. A régi időkből megírt feljegyzései sűrűn szerepelnek a napilapok hasábjain. Fiai : Réti György (a háborúban főhadnagy) és Réti István tevékeny részt vesznek a színházi ügynökség vezetésében és atyjukkal együtt színészjóléti ügyekben (pl. a Kövessy-várban) is eredménnyel buzgólkodnak. Réti Lajos a Pesi Hírlapnál, Réti Sándor a Magyar Hírlapnál működnek mint újságírók.


Magyar Színházművészeti Lexikon. Budapest, 1994., p. 649.

Réti L. Pál Színházi Ügynöksége (1882-1948): Réti Lipót Pál (Nagykőrös, 1962. szeptember 26. - Budapest, 1942. szeptember 22.)

Saját emlékezései szerint 1882-ben, húszévesen megalapította színházi ügynökségét. Állami támogatással működött, feladata szerződésközvetítés, tehetségkutatás, vendégjátékok, turnék megszervezése volt. Ügynöksége 1890. márciusától Első Magyar Színházi Ügynökség néven szerepelt. ezek mellett és tőlük függetlenül 1934-ben tervezte színházi kiadóvállalat és hangversenyiroda megnyitását is. Ebben segítették volna a színházi és irodalmi ügynökség vezetőjeként és a Színészeti Közlöny című szaklap szerkesztőjeként, kiadójaként szerzett tapasztalatai. Tevékenységét halála után fia, Réti István folytatta.