Nagykőrös művelődési helyzetképe

a két világháború között

1. Történeti visszatekintés

Nagykőrös környéke mindig alkalmas volt arra, hogy itt emberek éljenek, ennek köszönhetően már a kőkorszakban is lakott volt. A szájhagyomány szerint a honfoglalás korában keletkezett a település, ezt azonban semmi írásos emlék sem bizonyítja. Az első oklevél, amelyben Kőröst említik, 1317-ben keletkezett. 1368-ban mezővárosi rangot kapott, a XIV. században már iskolája is volt Nagykőrösnek. A XV. században már majdnem teljesek voltak mezővárosi kiváltságai. 1481-től a fennmaradt okmányokban városként emlegették. A török hódoltság idején sokat szenvedett a lakosság. A felszabadító csapatok pedig talán jobban zsarolták a kőrösi polgárokat, mint a törökök.

A Rákóczi szabadságharc idején Kőrös eleinte nem csatlakozott a kurucokhoz, Rákóczi sorozatos győzelmei hatására azonban a fejedelem mellé álltak. A szabadságharc leverése után lassú fejlődésnek indult a város, mely a reformáció egyik jelentős góca volt, katolikus lelkészség újbóli felállítására csak Mária Terézia 1778-as rendelete után került sor.

A XIX. század első felében Kecskeméttel versengésbe kezdtek, Kőrös mindenképpen főiskolát kívánt szerezni, Kecskemétnek azonban sikerült megelőznie. Ha később is, de 1839. októberében mégiscsak megnyílt a nagykőrösi református tanítóképző, negyedikként az országban.

A szabadságharc idején 1 500 kőrösi polgár ment el katonának Kossuth Lajos hívására. A bukás után a város életére a bénultság volt a jellemző. Megpróbáltak tovább élni a megváltozott körülmények között. Elsőként az iskolaügy rendezése történt meg. A gimnázium tanári karát nagy körültekintéssel választották meg. 1851-től Arany János s a fél Akadémia Nagykőrösön tanított. Jókai Mór így írt erről: „Az volt ám a tanári kar! A fiastyúkban nincs annyi csillag, mint akkor Nagykőrösön volt..." Arany János 1860-ban hagyta el a város, ahol soha nem érezte igazán otthon magát.

A kiegyezés után a lassú fejlődés évei következtek. 1877-ben felállították az első nyomdát, 1878-ban az első utcai lámpát, 1879-ben értékes bronzkori leletek kerültek napvilágra az ásatások során. Az 1890-es években vasúti szárnyvonalak építését tervezték, miután a fővonal már évek óta működött. Tervezték a villanyvilágítás bevezetését is. 1910-ben a villany meg is gyulladt Nagykőrösön, de a Nagykőrös - Kocsér - Kécske vasútvonal soha nem készült el. 1910. szeptember 25-én a város méltó emléket állított Arany Jánosnak. Ekkor leplezték le Stróbl Alajos szép szobrát.

A világháború kitörése után a város fejlődése teljesen leállt. Általánossá vált a spekuláció, az űzérkedés, a rémhírterjesztés. Az iskolákban katonai kórházak működtek, gondot okozott az élelem és a tüzelő hiánya. 1918-ban, az Őszirózsás forradalom idején Nagykőrösön is megmozdult a tömeg. Megalakították a Nemzeti Tanácsot, megszervezték a nemzetőrséget. A Tanácsköztársaság kikiáltása után 1919. március 26-án alakították meg a helyi direktóriumot. A bukás után a várost román csapatok szállták meg. A hivatalos kimutatás szerint 2 857 468 aranykorona kárt okozott a román megszállás.

 

Tartalom Következő