A Mai Nap, 1937. március 9.

Hajmássy Ilona szédületes karrierje

Kóristalányból világhírű filmsztár?

Hajmássy Ilona nevét egy szomorú szerelmi regénnyel kapcsolatban ismerte meg a színházba járó közönség. Néhány éve a Király Színház görl-csoportjának tagja volt a fiatal, jó alakú és széphangú Hajmássy Ilona, aki megtetszett a dúsgazdag Szávozd-famíilia egyik fiatal tagjának. Hosszú ideig tartó udvarlás után a fiatal Szávozd Miklós feleségül vette a csinos, de egyébként jelentéktelen, kezdő színésznő és miatta hosszú ideig tartó haragba keveredett egész családjával. Az ilyenfajta házasságok ritkán végződnek jól, mert a család rendszerint addig mesterkedik, amíg a fiatalokat elválasztja egymástól. Hajmássy Ilona esetében is így történt, pedig Szávozd Miklós családjától teljesen független, önálló nagy vagyonnal bírt.

A rokonság befolyásának mégsem tudott ellenállni a fiatal földbirtokos és Hajmássy Ilonától a legnagyobb békességben és egyetértésben elvált. Hajmássy Ilona ekkor Bécsbe költözött, beiratkozott a legelső bécsi énektanár iskolájába, kiképeztette a hangját és rövidesen a Staatsoperhez szerződött. Szávozd Miklós nem tudta elfelejteni feleségét és rövid idővel a válás kimondása után szívenlőtte magát.

Hajmássy Ilonát ekkor elhalmozták budapesti szerződési ajánlatokkal, de a fiatal színésznő ízlésesen és előkelően elzárkózott minden pesti szereplés elől, nem akarta a tragikus eseményt reklámként felhasználni.

Tovább énekelt a Staatsoperben, ahol szerződése június közepén lejár. Két héttel ezelőtt véletlenül Bécsben tartózkodott a Metro-Goldwyn-filmgyár egyik vezető-igazgatója és a Staatsoperben megnézte Hajmássy Ilonát egyik szerepében. Azonnal szerződtetési ajánlatot tett neki, amelynek feltételeit A Mai Nap-nak van módjában legelőször teljes részleteiben ismertetni. Elöljáróban annyit jegyzünk csak meg, hogy ilyen fantasztikus szerződésre még a filmszakma határt nem ismerő birodalmában sem volt példa.

Hajmássy Ilona a Staatsoper-beli szerződésének lejárta után kiutazik Hollywoodba próbafelvétel céljából. A gyár ezen idő alatt fizeti a legelső osztályú teljes ellátást és a költséget, mind az ő, mind a kísérete számára, azonkívül megkapja a Staatsopernél élvezett eddigi legmagasabb fizetését.

Ha a próbafelvétel nem sikerül, akkor 3500 dollár összegű fájdalomdíjat kap, ha pedig sikerül, akkor az első hat hónapban heti 650 dollár, a második hat hónapban heti 850 dollár fizetést.

Ebben az esetben öt évre szól a szerződése, fizetése pedig minden évben hetenként 450 dollárral emelkedik. Ez annyit jelent, hogy az ötödik évben heti 2650 dollár fizetése lesz Hajmássy Ilonának.

A szerződés mindazon jogokat biztosítja a fiatal művésznőnek, amelyek a legnagyobb amerikai sztárokat megilletik. Ezek a kikötések nemcsak a reklámra és egyéb szolgáltatásokra vonatkoznak, hanem arra is, hogy Hajmássy Ilonának joga van a bécsi Staatsoperben is fellépni és operaénekesnői pályáját továbbegyengetni, azokban az időpontokban, amikor a filmgyár őt nélkülözheti.

A szerződést a filmgyár amerikai központja már táviratilag jóváhagyta és Hajmássy Ilona még a nyár folyamán áthajózik az Újvilágba. Sem a történet, sem a fentebb írt számok nem költöttek. Még csak nem is álom egyik sem. Bár nyugodtan álomnak is lehet nevezni. Egy színésznő álmának a világhírességről 1937-ben.

Hajmássy Ilona

Következő